Loonbedrijf van Nieuwkoop heeft voor deze werkzaamheden het juiste materieel én de juiste vakman

De cultuurtechnische werkzaamheden variëren van het opknappen van openbaar groen tot het aanleggen van sportvelden of recreatie terreinen. Voor al deze werkzaamheden is het juiste materieel én de juiste vakman aanwezig.

Voor de volgende werkzaamheden draaien onze mensen hun hand niet om:

  • Draineren
  • Aanleg van sportvelden
  • Aanleg van schelpenpaden
  • Frezen, egaliseren, inzaaien
  • Onderhoud aan watergangen of openbaar groen.
  • Takken versnipperen, bosklepelen, stobbe frezen